By J.K.M. Aps, H.S. Brand, M. De Bruyne, R.J.J. van Es, R. Jacobs, A. Vissink

Het tandheelkundig jaar 2015 biedt een overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de tandheelkunde. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod, beschreven door een keur van gezaghebbende Vlaamse en Nederlandse auteurs.

Show description

Read or Download Het tandheelkundig jaar 2015 PDF

Similar nonfiction_12 books

A Broader Mission for Liberal Education. Baccalaureate Address, Delivered in Agricultural College ... North Dakota [FACSIMILE]

Prime quality FACSIMILE replica: Worst, John H. (John Henry): A Broader undertaking For Liberal schooling. Baccalaureate handle, added In Agricultural university . .. North Dakota : Facsimile: initially released through Agricultural collage, N. D in 1901? . booklet may be published in black and white, with grayscale pictures.

Perspectives on Earthquake Geotechnical Engineering: In Honour of Prof. Kenji Ishihara

This e-book deals a large point of view on very important themes in earthquake geotechnical engineering and provides experts and those who are concerned with study and alertness a extra complete figuring out concerning the a variety of themes. such as eighteen chapters written through authors from the main seismic energetic areas of the area, comparable to united states, Japan, Canada, Chile, Italy, Greece, Portugal, Taiwan, and Turkey, the publication displays varied perspectives bearing on how you can verify and reduce earthquake harm.

Additional info for Het tandheelkundig jaar 2015

Sample text

Het effect van röntgenapparatuur op ICD’s is tot op heden nog niet onderzocht. Ook is geen onderzoek beschikbaar over het mogelijke effect van een cone beam CT-scan op pacemakers en ICD’s. 12 Concluderende opmerkingen Er is de afgelopen veertig jaar een groot aantal onderzoeken gepubliceerd over mogelijke storing van pacemakers en ICD’s door tandheelkundige apparatuur. De soms tegenstrijdige resultaten zouden gerelateerd kunnen zijn aan verschillende typen onderzochte pacemakers/ICD’s. Zo is bekend dat de oudere generatie pacemakers gevoeliger was voor elektromagnetische interferentie dan de huidige modellen (Trenter en Walmsley, 2003).

2007b). 6). , 1998). , 2010). Adams et al. (1982) meldden weliswaar de afwezigheid van interferentie van pacemakers bij gebruik van een ultrasoon trilbad, maar in dat onderzoek werd de geteste afstand niet gerapporteerd. , 2007a). , 2010). Toch lijkt voorzorg geboden bij het gebruik van ultrasone trilbaden in de directe nabijheid van mensen met een pacemaker of ICD. Dit advies lijkt vooral gericht aan tandartsen of hun medewerkers met een pacemaker of ICD, aangezien ultrasone trilbaden bij de patiënt gewoonlijk op een afstand van meer dan 1 meter worden gebruikt.

4 Symptomen en diagnostiek 4 Een zygomafractuur kenmerkt zich door een aantal specifieke symptomen die in meer of mindere mate aanwezig kunnen zijn. In de meerderheid van de gevallen is er een sensibiliteitsstoornis van de nervus infraorbitalis als gevolg van compressie of zwelling door de fractuur, die meestal precies door het foramen infraorbitale verloopt. Daarnaast zijn er vaak een periorbitaal hematoom, of monocle hematoom, en een afvlakking van de wangkoon aanwezig. Dit laatste is soms pas zichtbaar na het verdwijnen van de zwelling van de wang na twee tot vier dagen.

Download PDF sample

Rated 4.98 of 5 – based on 31 votes